Neredeyse tüm dünya ülkeleri ülkemizde olduğu gibi ekonomik çalkantılarla boğuşuyor. Çalkantının sürekli olması da sürekli bir dalgalanmaya sebebiyet veriyor. Yani ekonomide her dönemde önlenemez dalgalanmalar baş göstermeye başladı. Kelebek etkisi misali, küreselleşmenin de etkisiyle çok uzaklarda esen rüzgârın etkisini bizler buralarda hiç alakamız olmasa da hissedebiliyoruz. Küreselleşmenin iyi yanlarına rağmen bu tür kötü yanları da var maalesef.
Ekonomideki dalgalanmayı işaret eden birtakım veriler Dünya kamuoyu ile paylaşılıyor aslında. Geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası küresel büyüme tahminini revize etti. Bu raporda 2020 yılı beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekti. Tek başına böyle bir veriden yola çıkarak Dünya ekonomisi hakkında genel bir kanıya varmak doğru olmayabilir. Nitekim bu rapor daha önceden oluşmuş bir beklentinin revize edilmiş hali. Yani bu rapor da revize edilebilir.
Bir başka raporda büyük ölçekli bir alacak sigortası şirketi küresel iflas endeksini açıkladı. Şirkete göre küresel GSYH’nin yüzde 83’ünü oluşturan 43 ülkede 2019 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artacak. Aynı raporda 2019 yılında, her üç ülkeden ikisinin şirket iflası artışı kaydedeceği tahmin edildi.
Yine başka çarpıcı bir raporda Uluslararası bir yardım kuruluşu olan Oxfam dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğunu belirtti. Aynı raporda 2 bin 153 milyarderin dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğu ifade ediliyor.
Bu raporlardaki rakamlara baktığımızda Dünyadaki zenginlerin giderek zenginleştiği, gelir dağılımının daha da adaletsizleştiği ve küresel anlamda bir çalkantının var olduğu gerçeğine ulaşabiliriz. Bu rakamların ve çok daha fazlasının konuşulacağı ve 21 Ocak tarihinde başlayan Davos zirvesi de bu sene diğer senelere göre daha farklı geçeceğe benziyor. Her şeyden önce küresel ısınmanın olumsuz etkileri, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adil ekonomiler gibi 400 farklı oturumda geleceğin ekonomik yapısının konuşulması bekleniyor.
Mevcut düzen alarm vermeye başladı. Hatta tehlike çanlarının sesi de duyulur hale geldi diyebiliriz. Kâğıt para ve bu kâğıt paraların küresel dolaşımı dünyadaki tüm ekonomileri tehdit eder hale geldi. Kâğıt para karşısında kullanılması gereken sanal paralar gündemimizi daha çok meşgul eder halde. Tüm bunların yanında ekosistemi tehdit eden unsurlar gün geçtikçe daha çok etkin olmaya başladı. Savaş tehlikeleri, uzun süren ve hatta bitmeyen iç çatışmalar ve savaşlar tüm dünyayı olumsuz etkilerken bu yaşananlar bir avuç zengine rant kapısı olmaya devam ediyor.
Çevre kirliliği geri dönülemez boyutlara ulaşmış vaziyette. Yakında ne çeşmelerde temiz su ne de atmosferde temiz hava kalmayacak. Geri dönüşü olmayan bu yolda yeni bir ekonomik modelin geliştirilmesi, vahşi tüketim ve üretim yaklaşımından vazgeçilmesi gerekliliği şart olmuştur.
Tükettiğimizden daha çok üretmekten vazgeçmeliyiz, tüm dünyada israfı önleyici tedbirler almalıyız. Bunun yanında geri dönüşüme ve geri dönüştürülebilir kaynaklara yönelmeliyiz.
Umulur ki bir yelerde bizim gibi düşünen insanların sesi daha gür çıksın. Umudumuz o ki bu gür sesler birleşerek daha güzel yarınlara umut olsun.
Sağlıkla kalın, hoşçakalın.