Çiğdem Aşiroğlu

Çiğdem Aşiroğlu

Işıtaç ayağı

Işıtaç ayağı

M.S 9824’lü yıllarda yaşayan tukşcuti halkı kohçburi topraklarında yaşayan köklü bir topluluktur. Vakti zamanından gezegende sözü geçen liderlere sahip olması bu topluluğu bulunduğu dönemin en güçlü topluluklarından biri haline getirmişti. Hanesine yazılmış bunca olumlu şey varken karman çorman belirlenen bir itaat düzeniyle baskıya uğratılmış sistematik çöküş döngüsüne sokulmaya çalıştıklarını bir türlü anlayamadılar. Sinsice yaklaşan yılanlı kavimlerinin görüş cevheri sahnesindeki parazitlenmelerinin değişime olan tutkusunu göz ardı edip yağmacılığa devam ettiler. Dönemin başuftusu Kodçötşü verdiği setfada yasaklanan meyvelerden bahsediyor ve topluluğu kendi hizasında tutmak adına bu emareleri bir korku timsaline dönüştürüyordu. Kademeli bir şekilde üçgenlerin uçlarında dizilen halk kendilerinin esas yöneticilerinden bir haberdi. Tek olması gereken dört temel unsurdan bahsederken genelden uzaklaşmayan liderlerinin yarattığı frekans tohumlarıyla celallenmeleri her şeylerine yetiyor gibiydi. Kendi frekans tohumlarının haricinde yetişmeye çalışan yaban tohumlarını köklüyor, anız yakar gibi yakıyor ve bu tohumları kendi topraklarına ihanet eden hainler ilan ediyorlardı. Tukşcuti halkı gitgide birbirleri arasında bölünmeye ve parçalı bulutsuz kuraklıklar altında kalmaya başladılar. Halk arasında başuftu kodçötsü’nün uygulamaya koyduğu etkinliklerden bahsediliyordu. Örneğin yirmi duman tohumu almak isteyen halk on sekiz tohumu kodçötsü’ye vermek suretiyle bunu yapabiliyordu. Cenahlar birbiri üzerinden ürettikleri silsile ekşimeleriyle boğazda bir acılık bırakması bir yana tukşçuti halkının nutkunu da kapatıyordu. Artık tutulma dönemi çoktan geçmişti. Kohçburi toprakları tek bir frekans aralığına sokulmaya çalışılırken dinazor meyveleriyle beslenen kosmik kukla lider ışıtaç ayağı tüm tohumları denizlere aracılığıyla çeşnisine taşıyordu. Plastik tabletlerde yazanlara göre tukşcuti toprakları kendi aralarında cereyan eden bir iç savaş ile farklı toplumların istediği yöne meylederek kendilerini kendilerince erozyana uğratıp tüm gezegeni tek çatı altında toplamak isteyenlerce heder edilmiş.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Çiğdem Aşiroğlu Arşivi
SON YAZILAR