Okumak kişinin doğumundan ölümüne kadar içinde olduğu bir süreçtir. Bir şeyler okumak, kişi için en etkin öğrenme ve kavrama yoludur. Bir kişi sahip olduğu bilgilerin yarısından fazlasını okumak ile edinmiş, tarih boyunca bu yolla bilgileri işleyip gelecek nesillere aktarmıştır.


Ben bu yazımda okuma alışkanlığının bir kişiye sağladığı sayısız yarardan bir kaçını sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir geçmişe ve geri kalmış toplumlara baktığımızda bu gelişmemişliklerinin kaynağında hep eğitimsizlik olduğunu görürüz. Bu toplumlar kitap okumaktansa boş vakitleri sayısız gereksiz aktiviteyle geçiriyor dolayısıyla kitap okumanın kişiye sağladığı sonsuz faydaya kendilerini kapatmış oluyorlar. Nedir bu faydaların en başındaki madde diye sorarsanız? Bence bu madde okumakla elde edilen bilgilerin düşünce yoluyla beyinde işlenebilmesi ve kişinin olayları sunulan sonsuz pencereden görüp değerlendirme yetisi kazandırması faydasıdır derim. Çünkü günümüzde enformasyon kaynakları inanılmaz derecede yaygınlaştı ve istenilen bilgi anında kişiye sunuluyor. Oysa şimdi ile karşılaştırdığımızda okuma oranlarının çok fazla olduğu geçmişte bir bilgi için saatlerce ansiklopediler karıştırılır dolayısıyla edinilen bilgi ömürlük olurdu.


Günümüzde bilgi kaynaklarındaki sonsuz seçenek ve zahmetsiz ulaşım ne yazık ki bilgiyi işleme kabiliyetimizi köreltiyor. Zaten kitap okuma alışkanlığımız giderek yok oluyor. Okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin kendisi için edinilmesi mutlaka gereken bir alışkanlıktır.
Gelelim kitap okumanın faydalarına. Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırılır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırıyor.

Öte yandan okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırır. Dahası, geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek veya oyun oynamak yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar.

Daha nice faydalarını saymakla bitiremeyiz ancak bunu anlatmak yetmez. Öncelikle kendi hayatımızda daha sonrasında ise sevdiklerimizin hayatına kitap okuma alışkanlığını kazandırabilir, yeni nesillere elinde tablet veya telefon tutan biri yerine kitap tutan birini miras bırakabiliriz.