İşyerlerinde kullanılan ekipmanların 25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı R.G.’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri periyodik kontrol olarak tanımlanmaktadır.
Yaşanılan kazaların %10 u emniyetsiz durumlar nedenli meydana geldiği düşünüldüğünde; işyerlerinde periyodik kontrollerin yaptırılması proaktif bir yaklaşımdır. Kazaların önlenmesinde, maddi ve manevi kayıpların oluşmasının önüne geçilmesinde etkilidir. Çalışan düzende ekipmanların yetkili kişilerce bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapılacak kontrolleri, ekipmanda uygun olmayan durumların tespit edilmesinde ve ekipman kaynaklı kazaların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tespit edilen uygunsuz durumların öncelik derecesine göre giderilmesi ve uygun duruma getirilmesi esastır.
Ekipman üzerinde yapılan periyodik kontrollerde, kontrolün yapıldığı zaman dilimindeki mevcut koşullar esas alınmaktadır. Burada en önemli detay mevzuata ve standarttın şartlarına uygun, etik ve etkin bir kontrol prosedürünün uygulanmasıdır.
İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili olarak;
• İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde;
• Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır ve doğru kurulduğu, güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar yukarıda belirtmiş olduğum mevzuatta EK-III’ te belirtilmiştir.
Kontrole tabi bu ekipmanların başlıklarını ana hatları ile belirtmek gerekirse;
• Basınçlı kap ve tesisatlar,
• Kaldırma ve iletme ekipmanları,
• Tesisatlar
• Tezgahlar
Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.
Bilgi hayat kurtarır, paylaştıkça çoğalır.
Daha fazlası için sosyal medya platformu instagram @baoffice hesabını takip ediniz.