Mükemmeliyetçilik bir bakıma “kusursuzluğu arama” olarak da tanımlanabilir. Mükemmeliyetçiliğin farklı boyutları vardır. Bunlardan birinde kişinin kendisi ile ilgili olan yüksek beklentileri ile kendine odaklı mükemmeliyetçiliğinden bahsedilirken, bir diğerinde ise başka bir kişiden yüksek beklentiler içinde olunması da başkaları odaklı veya sosyal içerikli mükemmeliyetçiliğin varlığını göstermektedir.
Boyutu ne olursa olsun, mükemmeliyetçilik uyumsuz bir davranıştır! Her ne kadar çevremizde bir miktar mükemmeliyetçiliğin iyi olduğuna, bizi başarı için teşvik ettiğine dair söylemler duysak da aslında orada sözü edilen kavram mükemmeliyetçilikten çok “başarı odaklı olma” veya “üstün olma isteği” dir. Bu kavramın diğer başarı istekleri ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulanırken ve aslında mükemmeliyetçi davranışın olumlu bir yanının bulunmadığını söylemek pek tabi mümkündür.
Mükemmeliyetçiliğin olumlu yanları olduğu tartışılsa da, bu kavramın psikolojik ve fiziksel sorunlarla yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle mükemmeliyetçiliğin sosyal boyutu, yani başkalarının ancak siz mükemmel olursanız size değer verecekleri düşüncesine inanmak, depresyon ve aşırı kaygı gibi duygusal sorunlarla yakından ilişkilidir. Bunun nedenlerinden birisi, kişinin üstünde (gerçekçi olmasa da) büyük bir baskı ve sonuçta kendisini çaresiz hissetmesidir. Bu tarz düşüncelere sahip kişiler, ne kadar başarılı olurlarsa, insanların onlardan daha fazla başarı bekleyeceklerini düşünürler.
İş yaşamında ise mükemmeliyetçi kişilerin tükenmişlik sorunu yaşayabildikleri gözleniyor. Çok fazla enerji harcama, sürekli olarak başarı/başarısızlık konusunda odaklanma, abartılı beklentileri karşılamak için çaba gösterme ve kendini yetersiz bulma gibi durumlar yorgunluk ve psikolojik anlamda bir tükenmişlikle birlikte görülebiliyor.
Kişinin kendine olan mükemmeliyetçi yaklaşımı belki bir noktada, kendisi rahatsız olmadığı sürece, kabul edilebilir görünmektedir ki böylesi mantıklıdır. Mükemmeliyet yaklaşımınızı konu her ne ise kendinizin bir önceki versiyonunuzdan daha iyi olma hali ve kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda aktive edici olarak kullanabilirsiniz. Ancak bu mükemmeliyetçi yaklaşım bir başkasından yüksek beklentiler noktasında geldiğinde orada kişinin diğer kişi üzerinde baskı kurması veya psikolojik etkiler oluşturduğu birçok örnek mevcuttur.
Burada asıl anlatılmak istenilen kişinin bir karakter özelliğinin bütünü etkilemesi ve beraberinde getirebileceği sorunlar ele alınmaktadır. Vurgulanmak istenen nitelikleri veya standartları aşağıya çekme veyahut olumsuza kılıf aramak değildir.
Şöyle bir etrafınıza bakının kusursuz olan herhangi bir şey var mıdır? Siz nasıl görmek istiyorsunuz? Görmek isteyen, bulmak isteyen, arayan her zaman bulacaktır. Güzelin içindeki çirkini veya çirkinin içindeki güzeli, bu tamamen size bağlıdır. Bir diğer yandan |mutlak doğru| yoktur. Kişiden kişiye farklılık gösteren iş yapış stilleri, teknikler, bakış açıları elbette mümkün olabilir. Burada önemli olan optimum koşullarda, dengeyi kurarak, ahenk içinde olabilecek olanın en iyisini gerçekleştirmektedir.
Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.
Bilgi hayat kurtarır, paylaştıkça çoğalır.
Daha fazlası için sosyal medya platformu instagram @baoffice hesabını takip ediniz.