Risk yönetimi, işletmelerin kendi faaliyetlerine bağlı işlevleri sırasında veya kontrolü altında olmayan koşullarda ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır.
Bu bir süreçtir, risk yönetiminde tehlike kaynağının tespiti, riskin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ilk adımı atma yönünde oldukça önemli iken, risk kontrol tedbirlerinin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ikinci basamağı oluşturmaktadır. İlk iki adım atıldıktan planlanan aksiyonların alınarak tespit edilen risk derecesinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi işin fiil kısmında önem taşımaktadır.
Bakış açımızı değiştirdiğimizde şunu fark etmek mümkün olabilir. Öyle ki hayatın içinde de bu çoğu zaman böyledir. Risk diye algıladığımız, değerlendirdiğimiz şey bazen fırsata dönüşebilir. Alışık olduğumuz açıdan baktığımızda iyi iyidir, kötü de kötüdür ve genellikle kötüdür, böyle algılarız. Görünenin ötesinde ne olduğunu sorgulamak istemeyiz. Lakin bu her zaman böyle değildir. Bu bir pembe gözlük takınma hali ve optimisttik bakış değildir. Olanı kabulleniştir. İyinin içinde kötü olabildiği gibi kötü sandığımız bir şeyin içinde de iyi bulunabilmektedir.
Bakış açımızı benzer ana fikir ile yazımın konusuna, kurumsal noktaya, getirerek değerlendirmeye devam edecek olursak, her şey yolunda giderken birçok konu ihmal edilebilir. Değişim ihtiyacı kendini küçük sıkıntılar ile gösterdiğinde veya gerçekten büyük bir kriz oluştuğunda bu dönemler gerçekte bir silkelenme noktasına dönüşebilir. Risk derecesi yükseldiğinde ve kriz gelip kapıya dayandığında genellikle yapılan korumacı tutum sergilemek veya mevcudu korumak üzere durağanlaşmaktır. Bu neden ile ortaya çıkan eylemsizlik, krizleri fırsata çevirme şansını başlamadan bitirmektedir. Sadece krizden en az hasarı alarak fırtınanın geçmesini beklemek, bu sırada geçen zamanı yaşanmamış saymak ve fırtına geçtiğinde hasarı onarmaktır. Yani zarardan yine zarardır.
Her şey bir kazanımdır, kriz anında kök nedene inip, aslında yolunda gitmeyen zayıf ve verimsiz süreçleri değerlendirmek, bunları minimize etmek, boşa harcanan vakit ve enerji kayıplarını önlemek ve yeniden güçlenerek ayağa kalkmak için iyileştirmeye odaklanmak fırsat yolunda atılan ilk adımdır. Bunun için iyi bir planlama olmaz ise olmazdır. İyi bir planın yanında plana uyum da oldukça önemlidir.
Bir örnek olarak covid-19 pandemisi kimi sektörler için sonun başlangıcı ve sonu olurken kimi sektörlerin ise bir yıldız gibi parlamasına neden oldu. Kimileri fakirleşirken, kimileri zengin oldu. Öngörülemez bir risk olarak bütün dünyanın hayatına aynı anda aynı koşullarda girdi ama değişime ayak uydurup, mevcut anın koşullarına hızlı adapte olabilen ve bunu ileriye dönük bir plan dâhilinde yapanlar ise kazananlar oldu. Burada “fırsatçılıktan” bahsetmediğimi altını çizerek belirtmek istiyorum.
Çok daha fazla örneklendirmek mümkündür ancak ana fikir hep aynıdır. Lütfen etrafına bir de bu gözle bakın maddi ve manevi olarak sizi tehdit eden riskler, kriz anlarınız ve onlardan kaynaklı kayıplarınız, zararlarınız, kazanımlarınız nelerdir? Neler olabilir?
Hayatın parabolik grafiğini çizerek ilerlerken onu kesen kendi kiriş çizginizde, kesişim noktaları arasında, eğrinin altında, kiriş ekseniniz üzerinde kalan alanlarınızın; eğrinin üstünde, kiriş ekseniniz altında kalan alanlarınızdan fazla olması dileğiyle…
Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.
Bilgi hayat kurtarır, paylaştıkça çoğalır.
Daha fazlası için sosyal medya platformu instagram @baoffice hesabını takip ediniz.