İşyerinde iş sağlığı ve güvenli sisteminin sürdürülmesinin en temel ve zorunlu basamaklarından bir tanesi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilmesidir. Eğitimler çalışma hayatında belirlenen kurumsal hedefe ulaşılmasında, kişilere yetkinlik kazandırılmasında ve sürekli gelişmede gereklidir.
İlgili mevzuat kapsamında verilecek eğitimlerin usul ve esasları belirtilmektedir. Ancak mevzuat ötesinde daha uygulanabilir yöntemler hayata geçirilebilir. Bir kişinin işe giriş tarihini başlangıç referans noktası alırsak; öncelikle mevzuatın belirlediği asgari koşullarda ve kurumsal politikaya bağlı olarak iyi uygulanacak oryantasyon süreci doğru bir başlangıçtır. Devamında periyodik olarak belirlenen sürelerde tekrarlanması ile desteklenecektir. Maalesef ki kurumsal hayatta genellikle şu bir sorundur. Çalışanların eğitimleri çalışma süresi içinde düzenlenmelidir ancak eğitime zaman ayırmak, genellikle iş gücünden kayıp gibi algılanır. Günümüz teknolojisi ve mevzuat bu problemi ortadan kaldıracak uygulamalar sunmaktadır. Örneğin ilk eğitim örgün eğitim uygulandıktan sonra devamında tekrar edilecek periyodik eğitimler uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebilmektedir. Bunun için gerekli yazılım programları ve eğitim sistemleri mevcuttur.
İşbaşı öncesinde vardiya amirlerinin de katılımı sayesinde yapılacak işbaşı toplantıları günlük iş planlaması ve uyarılar için oldukça faydalıdır ve ekip birliğini destekler niteliktedir.
Kısa videolar, broşürler, afişler, bilgilendirme şemaları vb. görsel öğrenme merkezini destekleyecek yayınlar işyerinin ulaşılabilir alanlarında olması öğrenme ve farkındalığı artıracaktır. Örneğin yemekhane alanlarında yerleştirilecek ekranlar bu amaç ile kullanılabilir. Kısa sesli dinletiler (podcast) oldukça etkilidir. Bir mobil uygulama sayesinde oluşturulan eğitim içerikli dinletiler çalışanların erişimine sunulabilir. İşe gidiş gelişlerde servislerde, molalarda dinlenebilir.
Bunlardan en etkili olanı ise belki de tek nokta dersleridir. Bunun amacı bir tehlikeli durum veya davranış tespit edildiğinde, bir ramak kala olay yaşandığında veya bir kaza sonrasında olay yerinde canlandırma ile iş sürecinin durdurularak o anda çalışanların toplanarak uzman veya amir tarafından konunun önemine dikkat çekilmesi, güvenlik önerilerinin ve doğru çalışma alışkanlıklarının tekrar edilmesi etkinliği artıracaktır.
Gördüğünüz gibi mevzuata bağlı ancak daha ilerisini hedefleyerek etkin bir eğitim programı uygulamak mümkündür. Sadece ihtiyaç analizi yapılarak kurumsal yapınızda neye ihtiyacınız olduğunu belirleyerek uygulamalarınızı planlayabilirsiniz.
Eğitimler çalışanlarınıza ve kurumunuza değer katan bir yatırımdır.
Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.
Bilgi hayat kurtarır, paylaştıkça çoğalır.
Daha fazlası için sosyal medya platformu instagram @baoffice hesabını takip ediniz.