Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan teknolojik ve dijital dönüşüm, bilgiye en kısa sürede ulaşarak işlemlerin aynı hız ve kolaylıkla tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Bir yönüyle erişim ve hizmet kolaylığı sağlayan dijital dönüşüm diğer taraftan elde edilen verilerin anlamlandırılması sonucu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına olanak vererek hayatı kolaylaştırmaya imkân sağlamaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde dijital uygulamalar sistem yaklaşımını benimsetmekte ve vakit kayıplarını minimize ederek, kurum içinde geniş kitlelere erişilebilir sağlamaktadır.
İBYS kapsamında geliştirilen yazılım programlarıyla mevzuat gereği yapmakla yükümlü olduğunuz birçok iş kalemini tek bir ekran üzerinden yönetebilir, iş planlamalarınızı ve durum değerlendirmelerinizi sağlayabilirsiniz. Bu ekranlar sayesinde iş izin sisteminden, düzeltici faaliyetlere, ekipman kontrolünden, eğitim faaliyetlerinin takibine kadar birçok faaliyeti gerçekleştirebilir, online olarak bildirimlerinizi Bakanlık sistemine yapabilirsiniz. Bu şekilde işyerlerinin İSG Profesyonellerinin bildirimine bağlı olarak uzaktan denetlenmesi sağlanmaktadır.
Bir diğer uygulama yine yazılım programları aracılığı ile mobil uygulamalar geliştirilerek çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için yapılabilmektedir. Bu mobil uygulama sayesinde tüm çalışanların cep telefonlarında uygulama üzerinden erişim sağlaması ve fiziksel saha koşullarında görülen uygunsuzluklar ve tespitlerin bildirimlerinin kayıt altına alınması, aksiyon için planlamaların yapılması ve arşiv oluşturulması sağlanabilir.
İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşımın bir adımı olarak eğitimler oldukça önemlidir. Ancak İSG profesyonellerinin zaman zaman işyeri koşullarında eğitim uygulamalarında sıkıntı çektiği, üretim faaliyetlerinin öncelik verildiği, genelde işverenler tarafından zaman kaybı olarak görüldüğü ve etkilerinin kısa dönemde ölçülemediği bir sorundur. Bu anlamda yine dijital destek olarak ve mevzuatta belirtildiği koşullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin dijital kanallar aracılığıyla uzaktan eğitim modeline dönüştürülmesi mümkündür. Bunun avantajı aynı anda birden fazla personeli toplamanız gerekmez. Her bir kişi için kullanıcı adı tanımlanarak personelin bu eğitimleri tamamlaması sağlanır. Bu program aracılığıyla ölçme, değerlendirme ve izlenebilirlik en üst seviyede sağlanabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bir alanda toplu halde bulunmanın önüne geçilecek aynı zamanda iş kaybı önlenecek ve eğitim sağlanarak bilinç geliştirme mümkün olacaktır.
Saha koşullarında özellikle iş ekipmanlarında teknolojik destekler mümkündür. Personel izlenebilirliği, akıllı takip sistemleri, çarpışma önleyici sistemler vb. uygulamalar arasındadır.
Yukarıda belirtmiş olduğum bazı uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliği yönetimi uygulanabilir ve etkisi artırılabilir hale getirmek mümkündür. Sadece riski tespit edip bunu en etkin ne şekilde çözebileceğinizi düşünmek, araştırmak ve uygulamak yeterli olacaktır.
Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.
Bilgi hayat kurtarır, paylaştıkça çoğalır.
Daha fazlası için sosyal medya platformu instagram @baoffice hesabını takip ediniz.